Forretningsbetingelser​

Ved sagens start bekræfter vi de overordnede rammer for den aftalte rådgivning, herunder de omkostningsmæssige forhold.

Det afklares i denne forbindelse, om der er mulighed for inddækning af omkostninger helt eller delvist via regler om fri proces og retshjælpsdækning.

Fakturering

Vi fakturerer normalt vores bistand, når sagen er afsluttet. I sager, der strækker sig over længere tid, fakturerer vi sædvanligvis kvartalsvis for den bistand, vi har ydet i det forløbne kvartal.

Betalingsbetingelser

Netto 14 dage fra fakturadato.

Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Forudbetaling

Vores eventuelle udlæg, eksempelvis tinglysnings-, registrerings- eller retsafgifter, omkostninger til syn og skøn, udlæg til lægeattest mv. kræves som udgangspunkt forudbetalt.

Klientmidler

Alle klientmidler, der betros Advokathuset Nordsjælland, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Forrentningen​afregnes overfor klienten, uanset om der er tale om positiv eller negativ forrentning.

Ansvar

Advokathuset Nordsjælland er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokathuset Nordsjælland og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, mv.

Advokathuset Nordsjælland er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab, og den enkelte advokat er forsikret ved tegning af ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Tryg Forsikring A/S (cvr.nr. 24 26 06 66). Dækningssummen udgør kr. 5.000.000,00 pr. advokat pr. forsikringsår. For policen gælder en advokatgarantiforsikring – ligeledes tegnet i Tryg Forsikring A/S – oprettet i henhold til Advokatsamfundets vedtægter.​

Kontakt os i dag og hør nærmere​

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød 

Kontaktinfo

Tlf.: 48 26 23 00

E-mail: mail@advokathus.dk

​Besøg os på LinkedIn

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød