Vi er stolte af at være et

ADVOKATHUS med fokus på sunde værdier

Advokathuset Nordsjælland yder rådgivning til erhvervsvirksomheder og private indenfor alle væsentlige juridiske områder.

​Advokathuset Nordsjælland beskæftiger 11 medarbejdere, heraf  4 advokater, 2 advokatfuldmægtige og 1 seniorjurist..

Advokathuset Nordsjælland har mange års erfaring i rådgivning til både erhvervsvirksomheder og private.

Det er til hver en tid vores ambition at yde en meget engageret indsats på et højt fagligt niveau, 

så man som klient opnår det bedst mulige resultat på en smidig og effektiv måde.

Opsigelse af erhvervslejemål
20-12-2018
Jeg har igennem de sidste 10 år lejet et lille hyggeligt byhus, hvorfra jeg har drevet mit erhverv som be-handler. Der er kun to rum, et større rum med et lille the-køkken og et lille toilet med bad. Nu har udle-jer opsagt lejemålet, med den begrundelse at huset skal renoveres.
Læs hele nyheden
Udlejers tidsbegrænsning af lejeforhold
01-12-2018
Som udlejer kan man i visse tilfælde have en interesse i at lave en tidsbegrænsning af en lejeaftale, og der kan være forskellige årsager hertil.
Læs hele nyheden
Pas fortsat på forretningshemmelighederne!
01-12-2018
Mange virksomheder har – naturligt nok – som led i deres aktiviteter en række fortrolige oplysninger om produkter, disses fremstilling m.v. Der er derfor også et naturligt ønske om at kunne holde disse hemmeligheder for sig selv.
Læs hele nyheden
Arbejdsskade eller ej?
01-12-2018
I kapitel 3 i arbejdsskadesikringsloven er det beskrevet, hvornår man kan få erstatning for de ulykker, der sker i forbindelse med arbejdet. Ifølge lovens § 5 er en arbejdsskade således en ulykke eller en erhvervssygdom, der er en følge af arbejdet eller de forhold, det er begået under.
Læs hele nyheden
Ansattes brug af sociale medier
01-12-2018
For alle ansættelsesforhold gælder det generelt, at arbejdsgiveren har krav på, at den an-satte udviser loyalitet overfor virksomheden, så længe ansættelsesforholdet består.
Læs hele nyheden
Billigere at stifte aktieselskaber
01-12-2018
Pr. 1. juli 2018 træder nogle ændringer af selskabsloven i kraft, og det betyder blandt andet, at det bliver billigere at stifte aktieselskaber. Derudover bliver det også lettere at omdanne nogle virksomhedstyper til selskaber.
Læs hele nyheden
Flere godtgørelser ved uberettiget opsigelse?
01-12-2018
De fleste ansættelsesforhold ophører heldigvis på normal måde, enten fordi den ansatte selv siger sit arbejde op, eller fordi arbejdsgiveren har en gyldig grund til at bringe ansæt-telsesforholdet til ophør, f.eks. på grund af besparelser.
Læs hele nyheden
Opsigelse under sygdom efter 120 dages-reglen
01-12-2018
I mange ansættelsesforhold, der er reguleret efter funktionærloven, er der i ansættelses-aftalen en henvisning til den såkaldte ”120 dages-regel”, som fremgår af funktionærlo-vens § 5, stk. 2.
Læs hele nyheden
Prisangivelser på hjemmesider
01-12-2018
I takt med, at internettet bruges mere og mere til salg af varer, er det også mere og me-re relevant at være opmærksom på, om de krav, der stilles blandt andet efter markeds-føringsloven, bliver overholdt.
Læs hele nyheden
Afskedigelse under orlov
01-12-2018
Hvis man som medarbejder i en virksomhed afholder en orlov efter aftale med virksom-heden, typisk en forældreorlov, er man naturligvis beskyttet på lige fod med virksomhe-dens øvrige medarbejdere i forhold til f.eks. usaglig afskedigelse og forskelsbehandling.
Læs hele nyheden
Ansattes opslag på Facebook
01-12-2018
De fleste arbejdsgivere har formentlig en klar holdning til, hvorledes de ansatte kan tillade sig at opføre sig på Facebook, specielt hvis det drejer sig om forhold, som har en eller anden relation til den virksomhed, hvor de pågældende er ansat.
Læs hele nyheden
Ankenævn før domstole
01-12-2018
Hvis man som virksomhed har et tilgodehavende, der ønskes inddrevet hos en skyldner, skal man være opmærksom på, at sagen i visse tilfælde først kan eller skal indbringes for et klage- eller ankenævn, før de almindelige domstole skal bedømme sagen.
Læs hele nyheden
Anbefalinger i ansættelsesforhold
01-12-2018
Et par henvendelser i den seneste tid om reglerne for en arbejdsgivers udfærdigelse af en anbefaling til en tidligere medarbejder giver anledning til i det følgende at skitsere, hvorle-des reglerne på området er.
Læs hele nyheden
Lydoptagelser på arbejdspladsen
01-12-2018
Livet på en arbejdsplads kan nogle gange være mangfoldigt, og det afhænger måske nogle gange også af, hvilken type arbejdsplads der er tale om.
Læs hele nyheden
Skilsmisse
01-12-2018
Vil jeg også skulle dele virksomheden, som står i mit navn, og som jeg driver selv, da det er mit erhverv, eller vil den være min i tilfælde af, vi blev skilt?
Læs hele nyheden
DET KNIRKER I SAMEJET!
18-10-2018
Hej Vi er nogle venner, der igennem de sidste 10 år har delt et større sommerhus, som vi alle ejer. Vi har hver en del af huset, som vi hver i sær råder over, men har siden købet haft et samlet sæt regler for vedligeholdelsen heraf..
Læs hele nyheden
Byggetilladelse og mangler
08-10-2018
Hej Jeg har købt et sommerhus med udsigt til vand og overtog for få uger siden. Det ligger i 2. række, men det hus, der ligger foran, er så tilpas lille, at jeg kan se vandet...
Læs hele nyheden
Arveforhold
20-09-2018
Jeg skriver til jer, fordi jeg har fundet ud af, at min søster har fået store pengebeløb hvert år, af vores mor. Min søster og jeg har ikke haft kontakt i vores voksenliv, men har dog fundet hinanden efter vores mors død,..
Læs hele nyheden
Lejeforhjold
13-09-2018
Kære brevkasse, Jeg lejer et kælderlokale, som jeg bruger i forbindelse med mit bierhverv som zoneterapeut. Der er for 4 måneder siden sat nye vinduer og døre i ejendommen...
Læs hele nyheden
Fejl ved nyt tag
13-09-2018
Kære Brevkasse Vi har for ganske nyligt fået lagt nyt tag på vores gamle murermestervilla. Da vi samtidig ønskede nogle ændringer på tagets udseende, hyrede vi et arkitekt- og ingeniørfirma til at tegne og beregne ændringerne...
Læs hele nyheden
Erstatning for defekt varmeanlæg
26-06-2018
Hej Jeg har for nyligt købt en meget velholdt andelsbolig. Dog er der problemer med gulvvarmen i badeværelset...
Læs hele nyheden
Lejeforhold
26-06-2018
Hej Jeg har modtaget en mail og 5 dage efter et brev fra min udlejer, hvor han skriver at jeg ikke har betalt husleje for denne måned...
Læs hele nyheden
​Arealmangel ved køb af fast ejendom ​
26-06-2018
Kære Brevkasse ​I slutningen af 2016 købte jeg et hus. I salgsopstillingen og i BBR stod huset opgivet til 188 m2. Nu har jeg imidlertid, i forbindelse med renovering af huset, fundet ud af at ejendommen kun er 167 m2...
Læs hele nyheden
Installering af vaskemaskine i lejemål
26-06-2018
Spørgsmål: Hej Jeg bor til leje i en privatejet ejendom, hvor der ikke er vaskemaskiner i selve lejlighederne men tilknyttet en vaskekælder til ejendommen...
Læs hele nyheden
Deling af børneporno på Facebook og Messenger
08-02-2018
Vores søn er desværre en af de mange unge, der i den seneste tid er blevet kontaktet af politiet, fordi han er kommet til at dele de seksuelle billeder, der vistnok kaldes børnepor-no, via Facebook og Messenger...
Læs hele nyheden
Hvem skal arve?
23-01-2018
Spørgsmål: Min søster var udsat for en stor personlig sorg som følge af dødsfald i familien...
Læs hele nyheden
Har jeg en adoptivbror?
18-01-2018
Min mor er afgået ved døden, og det viser sig nu, at jeg måske har en adoptivbror, som jeg ikke kender og aldrig har mødt...
Læs hele nyheden
Papirløse har brug for papir.
04-01-2018
Min mand og jeg har boet papirløst sammen i 12 år, men skal nu flytte fra hinanden... .
Læs hele nyheden
Lejemål uden lejekontrakt
21-12-2017
Jeg fik for ca. 3 måneder siden en lejlighed, men jeg har endnu ikke fået en lejekontrakt fra ham, der er udlejer. Jeg har rykket for det nogle gange, og det var også aftalt, at han skulle sende kontrakten til mig, lige efter at jeg var flyttet ind...
Læs hele nyheden
Feriefridage – den 6. ferieuge
07-12-2017
Har alle ikke krav på en 6. ferieuge/feriefridage ? Kan ikke-afholdte feriefridage i øvrigt overføres til nyt ferieår eller skal ikke afholdte feriefridage udbetales ved udgangen af et ferieår – eller bortfalder de bare automatisk uden økonomisk kompensation ?
Læs hele nyheden
Har vi vundet hævd på arealet mellem skel og hæk ?
23-11-2017
Vi har købt et dejligt hus, men er efterfølgende raget uklar med vores nye naboer. Vi har opdaget, at hækken mellem ejendommene ikke står i skel, men derimod ca. 50 cm. inde på naboens ejendom, og naboen derfor mener, at der ikke er tale om et fælleshegn, men derimod naboens ”eget” hegn.​..
Læs hele nyheden
Uberettiget opsigelse – krav på en godtgørelse ?
09-11-2017
Jeg blevet for omkring 5 måneder siden opsagt pga. omstrukturering. I opsigelsen var det anført, at virksomheden så sig nødsaget til at foretage reduktioner i medarbejderstaben med henblik på at tilpasse omkostningerne til den aktuelle driftsmæssige situation...
Læs hele nyheden
Gener fra naboernes træer
26-10-2017
Vi bor i et område - et ældre villakvarter - der er præget af grunde med meget beplantning, herunder store træer...
Læs hele nyheden

Erhverv

Advokathuset Nordsjælland kan rådgive din virksomhed om alle væsentlige emner indenfor erhvervsjuraen. Vi har stor erfaring med erhvervslivet.

Privat

Advokathuset Nordsjælland yder rådgivning til private 

indenfor alle væsentlige juridiske områder.

Gå hjem-møder

Advokathusets advokater, der er medlemmer af Danske BOLIGadvokater, afholder gratis boligaftener, hvor vi rådgiver om køb af fast ejendom.

Om Advokathuset

Her kan du læse mere om Advokathuset Nordsjælland.

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød