Personskadeerstatning og erstatningsret​

Advokathuset Nordsjælland yder rådgivning via erstatningsret til private, der er kommet til skade.

Vi hjælper ved alle typer af skader, herunder blandt andet færdselsuheld, arbejdsskader, patientskader og skader efter overfald.

Ved personskadeerstatning bistår vi bl.a. med følgende:

 • Repræsentation i forhold til den ansvarlige skadevolder, herunder ved fastlæggelse af ansvar.

 • Repræsentation i forhold til andre aktører i en personskadeerstatningssag, herunder f.eks. kommunen, arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber.

 • Rådgivning i forhold til kommunen i forbindelse med afklaring af erhvervsevnen.

 • Opgørelser af erstatningsposter, herunder

 • Godtgørelse for svie og smerte

 • Godtgørelse for varigt mén

 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

 • Erstatning for tab af erhvervsevne

 • Erstatning for helbredelsesudgifter

 • Erstatning for tab af forsørger

 • Erstatning for andet tab

Din sag følges fra start til slut.

Såfremt der ikke kan opnås enighed med modparten om anerkendelse af erstatningsansvar eller opgørelsen af erstatningsposterne, bistår vi med ansøgning om retshjælpsdækning og alternativt fri proces til anlæggelse af retssag.

Kontakt os ved personskadeerstatning

Såfremt du har været udsat for en personskade, er du velkommen til at kontakte Advokathuset Nordsjælland, hvor vi tilbyder et gratis formøde til vurdering af din sag.

For at høre mere om personskadeerstatning og erstatningsret, kontakt:

Erik Turley

Kontakt os i dag og hør nærmere​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød