Feriefridage – den 6. ferieuge

Hej brevkasse,

Har alle ikke krav på en 6. ferieuge/feriefridage ?

Kan ikke-afholdte feriefridage i øvrigt overføres til nyt ferieår eller skal ikke afholdte feriefridage udbetales ved udgangen af et ferieår – eller bortfalder de bare automatisk uden økonomisk kompensation ?


Svar:

I henhold til Ferielovens regler har du altid ret til 25 dages ferie – uafhængigt af, om du har optjent ret til betalt ferie eller ej. Ferie optjenes i løbet af et kalenderår (1. januar – 31. december ) og afvikles i det efterfølgende ferieår (1. maj- 30. april). Der optjentes 2 ½ feriedag pr. måneds bekræftelse i optjeningsåret.

Feriefridage – og kaldet den 6. ferieuge - er ikke reguleret i ferieloven, og ferieloven kan derfor ikke bruges til at fastslå, om og i bekræftende fald hvordan feriefridage optjenes, afholdes eller varsles.

Feriefridage er derimod ofte reguleret i de kollektive overenskomster. De kollektive overenskomster indeholder dog ikke ensartede bestemmeler om feriefridage. Det er derfor afgørende, om du er omfattet af en kollektiv overenskomst og i givet fald, hvordan denne regulerer retten til feriefridage.

Du har altså ikke automatisk krav på en betalt 6. ferieuge. Feriefridage kræver en aftale – det kan være en individuelt indgået ansættelsesaftale eller retten til feriefridage kan fremgår af den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst.

Feriefridage kan kun udløse et økonomisk krav, såfremt det følger af en udtrykkelig aftale mellem dig og arbejdsgiver eller af den i ansættelsesforholdet gældende overenskomst. Derudover kan et sådant krav følge af en kutyme, såfremt en sådan kan bevises, f.eks. hvis kutymen er beskrevet i virksomhedens personalehåndbog.

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig, at der foreligger en klar aftale om, hvordan feriefridagene optjenes og afvikles. De fleste tvister om fortolkning af retten til feriefridage og krav på økonomisk kompensation for ikke afholdte feriefridage opstår først i forbindelse med den ansattes fratrædelse, og her kan parterne have vidt forskellig opfattelse af, hvad der gælder for de ikke-lovregulerede feriefridage.

Advokathuset Nordsjælland

Advokat Malin Lundø Brun

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød