Lejemål uden lejekontrakt

​Spørgsmål:

Kære brevkasse,

Jeg fik for ca. 3 måneder siden en lejlighed, men jeg har endnu ikke fået en lejekontrakt fra ham, der er udlejer. Jeg har rykket for det nogle gange, og det var også aftalt, at han skulle sende kontrakten til mig, lige efter at jeg var flyttet ind.

Hvad gør jeg nu ? Kan jeg bare flytte uden videre og sige, at jeg ikke vil betale mere husleje, end jeg allerede har gjort ? Jeg har lavet lidt ændringer i lejligheden – skal jeg gøre noget ved det, hvis jeg flytter ?

Jeg håber, at I kan hjælpe mig.

Svar:

Dit spørgsmål giver anledning til en række overvejelser.

Ifølge lejeloven er der faktisk ikke noget krav om, at der skal udfærdiges en skriftlig lejekontrakt. Til gengæld er det dog således, at en kontrakt skal udfærdiges, hvis bare en af parterne kræver det. Uanset om du er blevet lovet en lejekontrakt eller ej, kan du i hvert fald kræve, at den bliver udarbejdet. Det er da også sjældent, at der ikke udarbejdes en skriftlig aftale.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt du uden videre kan flytte, er svaret, at det afhænger af en konkret vurdering.

Det forhold, at du er flyttet ind i lejligheden og har taget denne i brug, vil i hvert fald normalt blive fortolket på den måde, at du i et eller andet omfang accepterer udlejers vilkår. Jeg går således blandt andet også ud fra, at du siden indflytningen har betalt den husleje, som udlejer har krævet.

Hvis du derudover har foretaget nogle ændringer i lejemålet, således som du nævner, vil man normalt også tage dette som udtryk for, at du skal betragtes som reel lejer af lejemålet. Du skal således være opmærksom på, at lejelovens regler gælder for lejeforholdet, hvis der ikke er aftalt andre vilkår, som efter lejeloven kan fraviges i den enkelte lejeaftale.

Det er min umiddelbare vurdering, at du i forbindelse med dit mulige ønske om at flytte er bundet af lejelovens regel om 3 måneders opsigelse, og jeg vurderer ligeledes, at du kan være forpligtet til at genetablere de forhold, som du oplyser at have ændret, hvis udlejer ikke ønsker disse bevaret.

Under alle omstændigheder vil jeg anbefale dig at kontakte en advokat for at få yderligere rådgivning.

Se i øvrigt tidligere spørgsmål og svar på Advokathuset Nordsjællands hjemmeside www.advokathus.dk.

6/4 2017

Advokathuset Nordsjælland

Advokat Jørn Haandbæk Jensen

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød