Papirløse har brug for papir.

​Spørgsmål:

Min mand og jeg har boet papirløst sammen i 12 år, men skal nu flytte fra hinanden.

I den forbindelse kan vi ikke blive enige om, hvem af os der skal have ret til at beholde et sommerhus. Dette købte vi for penge, jeg havde arvet efter mine forældre.

Svar:

Hvis sommerhuset er købt alene i dit navn, har du ret til at udtage sommerhuset, som ved købet og fortsat i dag er dit aktiv.

Det skal ikke deles.

Hvis købet blev gennemført med penge, der alene kom fra dig, men på en sådan måde, at I begge to står på skødet som ejere, rejser det helt andre problemer.

I så fald vil udgangspunktet være, at I begge har ret til sommerhuset, men man vil normalt se på, hvem der har haft den afgørende betydning for at anskaffelsen af sommerhuset kunne gennemføres.

Da midlerne til købet kom fra din arv, vil du efter min mening også her være fortrinsberettiget til at udtage sommerhuset.

Noget helt andet er, hvordan man skal dele en eventuel friværdi i sommerhuset.

Friværdien kan være opstået, fordi du har indbetalt et måske større beløb kontant, og sommerhuset kan efterfølgende være steget i værdi.

Når begge ejer sommerhuset, er udgangspunktet, at friværdien skal deles.

Hvis I ikke har lavet en skriftlig aftale om en skævdeling af provenuet, fordi du måske har brugt dit arvebeløb til købet, og din mand eventuelt ikke har bidraget eller ikke har bidraget på lige fod, kan dette medføre støre og langvarige drøftelser.

Derfor kan det altid anbefales at papirløse laver skriftlige aftaler med hinanden, når økonomien blandes, så man både undervejs i samlivet, men også hvis det skulle afsluttes, har lagt nogle rammer for, hvordan man skal håndtere en sådan situation.

Som supplement til en samejeaftale vil det altid være anbefalelsesværdigt at papirløse laver et testamente, så man også i en dødssituation er sikret på en ordentlig måde.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød