Har jeg en adoptivbror?

​Spørgsmål:

Min mor er afgået ved døden, og det viser sig nu, at jeg måske har en adoptivbror, som jeg ikke kender og aldrig har mødt.

Min mor og far blev skilt, da jeg var ganske lille og i forbindelse med bobehandlingen oplyser bobestyrer, at jeg sandsynligvis har en af mig ukendt bror, der er adopteret af min mor, mens hun levede i ægteskab med min far.

I gennem hele livet har hverken jeg eller min mor haft nogen kontakt med min eventuelle bror.

Hvordan kan jeg finde ud af, om jeg har en adoptivbror.

Mvh.

Svar:

Hvis børn adopteres, sker dette ved en ansøgning til Statsforvaltningen. Der er en lang række betingelser, der skal opfyldes for at kunne adoptere et barn. En ansøgning om adoption skal underskrives af såvel den biologiske forælder som adoptionsforældrene.

Hvis der ikke i forbindelse med bobehandlingen findes adoptionspapirer, er det muligt at rette henvendelse til Rigsarkivet, hvor ansøgninger og bevillinger af adoption er arkiveret.

Rigsarkivet foretager undersøgelser omkring dokumenter, der er arkiveret i forbindelse med en adoption, og der skal betales for en medarbejders tidsforbrug i forbindelse med undersøgelser.

Hvis der findes en adoptionsbevilling, vil Rigsarkivet fremsende en sådan.

Tidligere blev adoptionsbevillingen underskrevet ”efter kongens befaling”. Bevillingen skete således på ”kongens befaling”. Dokumenterne blev udfærdiget gennem Justitsministeriet.

I dag er det Statsforvaltningen der udsteder adoptionsbevillinger.

Til lykke med en eventuelt for dig ukendt bror.

Se i øvrigt tidligere spørgsmål og svar på Advokathusets hjemmeside www.advokathus.dk

Med venlig hilsen

Jørgen P. Olsen, advokat

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød