Opsigelse af erhvervslejemål

​Kære brevkasse

Jeg har igennem de sidste 10 år lejet et lille hyggeligt byhus, hvorfra jeg har drevet mit erhverv som behandler. Der er kun to rum, et større rum med et lille the-køkken og et lille toilet med bad.​Nu har udlejer opsagt lejemålet, med den begrundelse at huset skal renoveres. Jeg er fint tilfreds med husets stand hvorfor jeg ikke forstår hvorfor jeg skal opsiges, så han kan ombygge? Desuden kommer mine kunder primært fra området og da der ikke er noget tilsvarende til leje, vil jeg skulle flytte min praksis væk fra byen og formentlig miste mange, hvis ikke alle mine kunder, da disse er ældre svage mennesker, som ikke kan forventes at kunne komme til mit nye sted. Kan udlejer virkelig bare opsige min praksis når det har så stor betydning for min virksomhed at blive i lejemålet, og det er ligegyldigt for mig om huset renoveres?

Svar:

Hej

Jeg forstår på dit spørgsmål at der alene er tale om erhvervsleje, altså at du ikke bor i huset.

Udlejer har i medfør af erhvervslejeloven ret til at opsige et lejemål, såfremt lejemålet skal ombygges og dette gør lejers fraflytning nødvendig. Der kan ikke stilles krav om, at udlejer dokumenterer hvornår ombygningen påbegyndes og ej heller krav om, at udlejer oplyser om motivet til ombygningen. Men det er afgørende, at udlejer kan dokumentere, at lejer skal fraflytte for at lejemålet kan ombygges.

Din mening om lejemålets stand har derfor ikke nogen betydning for, om udlejer må ombygge.

Dog kan visse erhvervslejemål være erhvervsbeskyttet, hvorfor udlejer kun kan opsige såfremt opsigelsen er rimelig, ud fra en vurdering af begge parters forhold. Om dit lejemål er erhvervsbeskyttet kommer an på en konkret vurdering, hvor værdien af kundekredsen er helt afgørende. Rimelighedsvurderingen kan dog falde sådan ud, at udlejer er berettiget til at opsige, men i så fald kan lejer kræve godtgørelse for værdien af den tabte kundekreds, som opsigelsen medfører. Der er imidlertid behov for flere oplysninger, før det kan afklares, om dit lejemål er erhvervsbeskyttet.

Uanset om dit erhvervslejemål er erhvervsbeskyttet eller ej, kan du kræve erstatning af udlejer for det tab du lider som følge af opsigelsen, f.eks. flytteudgifter og driftstab i normal flytteperiode.

Hillerød, den 13/10 2018

Advokathuset Nordsjælland

v/ advokat Erik Turley

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød