Uberettiget opsigelse – krav på en godtgørelse ?

​Hej Brevkasse:

Jeg blevet for omkring 5 måneder siden opsagt pga. omstrukturering. I opsigelsen var det anført, at virksomheden så sig nødsaget til at foretage reduktioner i medarbejderstaben med henblik på at tilpasse omkostningerne til den aktuelle driftsmæssige situation.

Jeg har imidlertid efterfølgende erfaret, at der i umiddelbart forlængelse af min fratrædelse er ansat en ny medarbejder i min gamle stilling.

Jeg mener som følge heraf ikke, at opsigelsen kan anses som rimelig. Kan jeg rejse krav om en godtgørelse for uberettiget afskedigelse ?


Svar:

Det er et almindeligt ansættelsesretligt princip, at rimeligheden af en opsigelse skal vurderes ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet. Dette betyder, at en opsigelse, der er saglig på opsigelsestidspunktet som udgangspunkt ikke bliver usaglig på grund af efterfølgende omstændigheder, der måske kunne gøre opsigelsen unødvendig.

Hvis en virksomhed på grund af dårlig økonomi opsiger en medarbejder, er der altså ikke pligt til at genansætte medarbejderen i opsigelsesperioden, hvis virksomheden pludselig får en ny stor ordre, der forbedrer økonomien.

Ved vurderingen af beviserne for at en opsigelse var rimeligt begrundet på opsigelsestidspunktet, kan det imidlertid få betydning, om de efterfølgende omstændigheder underbygger arbejdsgiverens forklaring om opsigelsens rimelighed.


Hvis en virksomhed har begrundet en opsigelse med behov for nedskæringer og kort tid efter ansætter en ny medarbejder i samme stilling, kan det således være en tung bevisbyrde at løfte, at virksomheden ikke på opsigelsestidspunktet kunne forudse, at der igen blev behov for at besætte stillingen.

Jeg vil anbefale dig, at du retter henvendelse til en advokat med henblik på at få vurderet, hvorvidt opsigelsen må anses for uberettiget og der dermed måtte være grundlag for et rejse et krav om en godtgørelse for uberettiget afskedigelse.

18/5 2017

Advokathuset Nordsjælland

Advokat Malin Lundø Brun

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød