Billigere at stifte aktieselskaber

Pr. 1. juli 2018 træder nogle ændringer af selskabsloven i kraft, og det betyder blandt andet, at det bliver billigere at stifte aktieselskaber. Derudover bliver det også lettere at omdanne nogle virksomhedstyper til selskaber.

Formålet med ændringerne er at gøre det lettere at stifte selskaber og at ændre i allerede eksisterende virksomhedstyper.

Indtil nu har det været et krav, at et aktieselskab skal have en selskabskapital på minimum kr. 500.000,00. Pr. 1.7.2018 nedsættes dette krav imidlertid til kr. 400.000,00. Tanken er, at flere skal have mulighed for at stifte et aktieselskab, fordi kapitalkravet bliver mindre, og derudover har der fra regeringens side også været et ønske om, at kapitalkravet bringes mere på niveau med de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med.

Når reglerne træder i kraft, bliver der således også mulighed for, at alle eksisterende aktieselskaber kan nedsætte selskabskapitalen til de kr. 400.000,00, som bliver den nye grænse, men man skal i så fald naturligvis gå frem efter de almindelige regler i selskabsloven i forhold til kapitalnedsættelser.

Det betyder også, at anpartsselskaber nu får lettere ved at blive omdannet til aktieselskaber, fordi ”springet” bliver mindre, nemlig fra kr. 50.000,00 til de nævnte kr. 400.000,00. Det skal i øvrigt nævnes, at de nye regler ikke medfører nogen ændringer i kapitalkravet til anpartsselskaber, som fortsat skal stiftes med en kapital på minimum kr. 50.000,00.

I forhold til partnerselskaber (P/S) får det også betydning, at kapitalkravet for aktieselskaber ændres. Partnerselskaberne kan derfor fra 1.7.2018 også stiftes med en minimumskapital på kr. 400.000,00.

Andre ændringer:

I forhold til virksomheder med begrænset ansvar (V.M.B.A) vil det fra 1.7.2018 være muligt at omdanne disse til aktieselskaber. Dette er en nyskabelse, idet det hidtil kun har været muligt at foretage en sådan ændring for et såkaldt ”A.M.B.A” (andelsselskab med begrænset ansvar).

Lovgiverne har i øvrigt benyttet lejligheden til også at foretage nogle ændringer i relation til registret over reelle ejere, der føres af Erhvervsstyrelsen.

Det bliver således nu et krav, at de reelle ejere af et selskab skal angives allerede i forbindelse med stiftelsen af selskabet. Dette er en ændring i forhold til nystiftede selskaber, idet det ellers har været således, at man først stiftede selskabet, som herefter blev registreret. Først derefter kunne der foretages en registrering af de reelle ejere, men disse ekspeditioner slås altså nu sammen under et.

Det skal i øvrigt fremhæves, at Erhvervsstyrelsen nu også fra 1.7.2018 kan sende alle typer selskaber til tvangsopløsning, hvis der ikke er sket en indberetning til registret over reelle ejere. Der er derfor grund til at være meget opmærksom på, om de nødvendige registreringer er foretaget.

19/6 2018

Jørn Haandbæk Jensen

Advokathuset Nordsjælland

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød