Anbefalinger i ansættelsesforhold

Et par henvendelser i den seneste tid om reglerne for en arbejdsgivers udfærdigelse af en anbefaling til en tidligere medarbejder giver anledning til i det følgende at skitsere, hvorledes reglerne på området er. Det anførte gælder for det typiske ansættelsesforhold, som er funktionærforholdet.

Det sker naturligvis ofte, at en funktionær i forbindelse med sin egen opsigelse eller ved en afskedigelse fra virksomhedens side anmoder arbejdsgiveren om at udfærdige en anbefaling eller i hvert fald en udtalelse om ansættelsesforholdet.

Der er næppe tvivl om, at langt de fleste arbejdsgivere for det meste imødekommer et ønske fra en funktionær om at få en skriftlig anbefaling, som den pågældende kan fremvise i forbindelse med den videre jobsøgning, og som under alle omstændigheder bør udstedes umiddelbart efter, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Faktum er imidlertid, at en arbejdsgiver slet ikke er forpligtet til at give en anbefaling. I ”gamle dage”, det vil sige indtil år 2008, havde funktionæren til enhver tid ret til af arbejdsgiveren skriftligt at få bekræftet, i hvilket tidsrum tjenesteforholdet havde varet, med hvilket arbejde funktionæren i hovedsagen havde været beskæftiget, og hvilken løn funktionæren havde fået. Reglerne blev imidlertid ophævet, og i dag er der kun reglen i funktionærlovens § 2, stk. 7 tilbage. Af denne bestemmelse fremgår det, at i de tilfælde, hvor funktionæren bliver afskediget, skal arbejdsgiveren på funktionærens begæring skriftligt begrunde afskedigelsen. Selvom arbejdsgiveren altså således ikke er forpligtet til at skrive en anbefaling, er vedkommende dog altså fortsat forpligtet til at begrunde, hvorfor ansættelsesforholdet er ophørt, hvis den ansatte anmoder herom.

Den ansatte får således i virkeligheden kun en bekræftelse på, at der har været en ansættelse, og udfordringen ved at anmode om en begrundelse for afskedigelsen vil være, at den ansatte ikke på forhånd ved, hvorledes arbejdsgiverens erklæring bliver formuleret, og derfor er der heller ingen sikkerhed for, om den er velegnet i forhold til fremtidig jobsøgning. Det samme må dog siges også at være gældende, såfremt arbejdsgiveren frivilligt indvilliger i at udarbejde en anbefaling, idet rammerne for erklæringens indhold er fuldstændig frie for arbejdsgiveren.

Mange virker overraskede, når de får at vide, at en anbefaling altså ikke automatisk følger med fra et ophørt ansættelsesforhold, men reglerne har altså været således i en længere årrække og gælder, uanset om den ansatte selv siger op eller bliver afskediget. Som ansat må man altså nøjes med at konstatere, at reglerne gælder for alle, og at de fleste arbejdsgivere trods alt frivilligt udtaler sig om det ophørte ansættelsesforhold, herunder også med relevante anbefalinger.

10/4 2018

Jørn Haandbæk Jensen

Advokathuset Nordsjælland​

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød