Har vi vundet hævd på arealet mellem skel og hæk ?

Spørgsmål:


Vi har købt et dejligt hus, men er efterfølgende raget uklar med vores nye naboer.

Vi har opdaget, at hækken mellem ejendommene ikke står i skel, men derimod ca. 50 cm. inde på naboens ejendom, og naboen derfor mener, at der ikke er tale om et fælleshegn, men derimod naboens ”eget” hegn.​

Vi er uenighed omkring hækkens vedligeholdelse. Naboerne gør nu gældende, at vedligeholdelsespligten påhviler dem alene, og at de er berettiget til at færdes på vores grund langs hegnet for at kunne vedligeholde deres ”eget ” hegn.

Vi er imidlertid af den opfattelse, at hegnet må anses for et fælleshegn, uanset, at det står på naboens grund, at vi er berettiget til at vedligeholde dette fra vores side, samt at vi må have vundet hævd på jordstykket ind mod skellet.


Vi har ved henvendelse til de tidligere ejer fået oplyst, at de i hele deres ejerperiode ​har bistået med vedligeholdelsen af hækken fra deres side, men efter naboens anvisninger.


Har vi vundet hævd på arealet mellem skel og hæk ?

Svar:

Hævd er et fantastisk spændende emne. Selve hævsbegrebet er hjemmet i Christian V´s Danske lov og selvom den trådte i kraft allerede i 1683 er grundlaget fortsat gældende – og præciseret gennem retspraksis lige siden.

Indledningsvis skal jeg bemærke, at såfremt hækken står på naboens grund, er der tale om et såkaldt ”eget hegn”, og vedligeholdelsespligten påhviler, medmindre anden aftale er blevet indgået, jeres naboer alene, og Hegnsloven giver dem ret til at færdes på jeres ejendom langs hegnet i det omfang, hegnets vedligeholdelse gør det nødvendigt.


I relation til jeres spørgsmål om hævd kan jeg oplyse, at det faktum, at I og tidligere ejere af ejendommen har vedligeholdt naboens ”eget hegn” fra den side, der vender ind mod jeres ejendom, ikke vil være tilstrækkeligt til, at I dermed kan anses for at have vundet hævd på arealet mellem skel og hæk.

Det forudsætter, at I kan løfte bevisbyrden for, at I på anden særlige måde har rådet over dette jordstykke indtil skellinien. Alene i dét tilfælde, vil I kunne have vundet hævd over det pågældende jordstykke.​

Af hensyn til det fremtidige naboskab vil jeg dog anbefale jer at forsøge at indgå i dialog med naboen med henblik på at forsøge at finde en for alle parter tilfredsstillende løsning.


Såfremt det ikke måtte være muligt at nå frem til en løsning, er I naturligvis velkommen til at rette henvendelse til mig med henblik på at få vurderet, hvorvidt der er grundlag for at anlægge en retssag om hævd.

Malin Lundø Brun

Advokathuset Nordsjælland

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød