Lejeforhjold

​Kære brevkasse,

Jeg lejer et kælderlokale, som jeg bruger i forbindelse med mit bierhverv som zoneterapeut. Der er for 4 måneder siden sat nye vinduer og døre i ejendommen. Min udlejer har opkrævet lejeforhøjelse i den forbindelse, men jeg mener ikke, at jeg skal betale, da vinduerne i mit kælderlokale ikke kan åbnes uden en masse besvær. Dette må vel skyldes en fejl ved vinduet eller monteringen.


Jeg har påtalt problemet overfor udlejer, som ikke vil give mig ret og siger, at vinduet fint åbnes. Hvad gør jeg?

Svar:

Hej


Der er tale om en erhvervsmæssig udlejning. For at udlejer kan kræve forbedringslejeforhøjelse, skal forbedringsarbejdet forøge det lejedes brugsværdi, hvormed menes, at det lejede skal tilføres egenskaber, der ikke tidligere fandtes, da der ellers alene vil være tale om vedligeholdelse. Ud fra dit brev, er jeg ikke klar over, om de nye vinduer og døre har egenskaber, som de tidligere vinduer ikke havde. Men du skal være opmærksom på, at udlejer altså kun kan kræve forbedringslejeforhøjelse, såfremt det er tilfældet, og at det ikke er hele udgiften, han vil kunne kræve dækket gennem forbedringsforhøjelsen, da der er et element af vedligeholdelse i arbejdet.​


Såfremt de nye vinduer og døre tilfører lejemålet nye egenskaber, er hovedreglen, at udlejer kan kræve en forbedringslejeforhøjelse fratrukket vedligeholdelseselementet.

Du kan som lejer kræve, at lejemålet er i kontraktmæssig stand. Såfremt du kunne åbne de gamle vinduer, skal du naturligvis også kunne åbne de nye. Udlejer skal afhjælpe manglen straks, og gør han ikke det, kan lejer lade manglen afhjælpe for udlejerens regning. Desuden kan du som lejer kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen, så længe der findes en mangel i det lejede, som forringer brugsværdien for lejeren/dig.


Erik Turley

Advokathuset Nordsjælland

Hillerød, den 23/8 2018

Erik Turley

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød