Fejl ved nyt tag

​Kære Brevkasse


Vi har for ganske nyligt fået lagt nyt tag på vores gamle murermestervilla. Da vi samtidig ønskede nogle ændringer på tagets udseende, hyrede vi et arkitekt- og ingeniørfirma til at tegne og beregne ændringerne, hvorefter vi aftalte med et entreprenørfirma, at de skulle udføre projektet som en hovedentreprise. Der har i løbet af projektet været kontakt mellem parterne med henblik på at afklare forskellige uoverensstemmelser.


Nu er taget færdigmeldt, men vi oplever desværre, at taget ser skævt ud, samt at det ikke holder tæt. Entreprenøren vil gerne udbedre, men mener, at manglerne skyldes fejl i projektet, så han vil ikke betale for udbedringerne

Hvad kan vi forlange for at få taget lavet korrekt, og hvem kan vi kræve det af?

Svar

Dette er et mere kompliceret spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at jeres tag er mangelfuldt, og spørgsmålet er, om manglerne skyldes en fejlbehæftet projektering, eller om der er tale om udførelsesmangler. Det er altså et spørgsmål om, hvem der bærer ansvaret for manglerne. Dette vil ofte kunne klarlægges ved, at en fagperson foretager syn og skøn for derved at kunne afgøre, hvad manglerne skyldes.


Da entreprenøren og projekteringsfirmaet har haft kontakt undervejs, bliver det imidlertid også et spørgsmål om, hvorvidt dette har medført, at det oprindelige projekt på forskellige måder er ændret. Dette kan påvirke ansvarsfordelingen, da det bliver et spørgsmål om, hvorvidt entreprenøren på nogle områder kan have medprojekteret og dermed sammen med projekteringsfirmaet bærer ansvaret for projekteringen. Samtidig er det et spørgsmål om, hvorvidt projekteringsfirmaet har en tilsynsforpligtelse, således at de burde have opdaget, at udførelsen ikke var i overensstemmelse med deres tegninger og beregninger.

Som skrevet indledningsvist er dette et mere kompliceret spørgsmål, da man skal fastlægge hvem af parterne, der har ansvaret, eller om de begge har, og dermed, hvem der skal betale og foretage udbedringerne.


Jeg vil foreslå dig at kontakte en advokat med henblik på at få sagen afklaret.

Henrik Kieler

Advokathuset Nordsjælland

Hillerød, den 9/8 2018

Henrik Kieler

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød