Erstatning for defekt varmeanlæg

Erstatning for defekt varmeanlæg

SPØRGSMÅL:

Hej

Jeg har for nyligt købt en meget velholdt andelsbolig. Dog er der problemer med gulvvarmen i badeværelset. Jeg har aldrig fået det til at virke, og jeg fik derfor en elektriker til at se på det. Han kunne konstatere at det var defekt. Kan jeg kræve at sælger dækker udgifterne til at få det udbedret eller udskiftet?

SVAR:

Hvis en ydelse ikke har de faktiske egenskaber som en aftale berettiger, vil der være tale om en mangel. Såfremt du ikke modtog oplysninger om at gulvvarmen i badeværelset var defekt, inden du indgik overdragelsesaftale vil der være tale om en mangel, idet du har haft en rimelig forventning om at gulvvarmen virkede.

I forhold til andelsboligkøb gælder der nogle særlige regler.

En andelsbolig må ikke sælges højere end maksimalprisen. Maksimalprisen er værdien af andelen i foreningens formue, plus forbedringer i lejligheden og det dens vedligeholdelsesstand med rimelighed kan betinge. På denne måde vil eventuelle mangler også skulle fratrækkes når man beregner maksimalprisen. Sælges en andel i en andelsboligforening højere end maksimalprisen, kan erhververen kræve prisen nedsat og den erlagte overpris tilbagebetalt. Der gælder en forældelsesfrist på 6 måneder fra det tidspunkt, hvor du kendte eller burde kende til manglen.

Såfremt manglerne opdages inden for forældelsesfristen på 6 måneder, kan der derfor kræves tilbagebetaling, fordi der ikke er taget højde for manglen ved beregningen af maksimalprisen. Manglen vil altså betyde at maksimalprisen skulle have været lavere og derfor har du et overpriskrav mod sælgeren.

Såfremt fristen på 6 måneder er overskredet har du i stedet mulighed for at kræve erstatning af sælger, men dette forudsætter at erstatningsbetingelserne er opfyldt.​

Jeg vil anbefale, at du kontakter en advokat i forhold til at få afklaret sagen med sælgeren.


Advokat Vibe Arp-Hansen

Advokathuset Nordsjælland 

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød