Lejeforhold

Spørgsmål.

Hej

Jeg har modtaget en mail og 5 dage efter et brev fra min udlejer, hvor han skriver at jeg ikke har betalt husleje for denne måned og hvis jeg ikke gør det inden 14 dage vil han ophæve mit lejemål. Hvilken 14 dages frist skal jeg betale inden?

Svar.

Hej

Når en lejer ikke betaler leje, skal udlejer fremsende en skrivelse, hvor han opgør det skyldige beløb og giver lejer en ny frist for betaling, denne frist skal minimum være 14 dage. Denne skrivelse kaldes et påkrav. Loven bestemmer at påkravet skal afgives skriftligt.

Spørgsmålet er om e-mailen opfylder skriftlighedskravet.

Der er pr. 1. januar 2018 kommet en opdatering på lejelovens § 4, stk. 2 om udveksling af digitale dokumenter. Før denne opdatering skulle det aftales mellem parterne, hvis meddelelser skulle kunne sendes digitalt. Med opdateringen er det nu indført, at udveksling af dokumenter digitalt er at anse som skriftlige meddelelser. Det følger imidlertid også af bestemmelsen, både den gamle og den opdaterede, at der ikke kan anvendes digitale dokumenter ved blandt andet betalingspåkravsskrivelser.

Den påkravsskrivelse du har modtaget af din udlejer på mail med 14 dages frist for betaling, er derfor ikke i overensstemmelse med loven, og du kan derfor regne fristen for betaling fra det tidspunkt hvor du modtog påkravet pr. brev.

Advokathuset Nordsjælland

Hillerød, den 14/6 2018

Jørgen P. Olsen

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød