Installering af vaskemaskine i lejemål

​Spørgsmål:

Hej

Jeg bor til leje i en privatejet ejendom, hvor der ikke er vaskemaskiner i selve lejlighederne men tilknyttet en vaskekælder til ejendommen. Jeg selv, og yderligere 3 lejere, ønsker dog at få installeret vaskemaskine i selve lejligheden i stedet for. Udlejer modsætter sig og henviser os til at benytte vaskekælderen.

Kan vi installere vaskemaskiner i vores lejemål, på trods af udlejer?

Svar:

Hej

Lejeloven indeholder en bestemmelse om at lejer ikke må forandre udlejers ejendom. Hertil gælder der imidlertid at lejer har ret til at foretage sædvanlige installationer i lejemålet.

At installere en vaskemaskine i det lejede vil være at anse for en sædvanlig installation og du har derfor som udgangspunkt ret til at foretage denne installation. Udlejer kan dog modsætte sig dette hvor ejen-dommen ikke vil kunne bære den påtænkte installation. Udlejer skal dog påvise at ejendommen rent faktisk ikke kan bære installationen, og det er derfor ikke nok at han bare tror den ikke kan, eller blot si-ger den ikke kan for at afskære lejers installationsret.

Du har derfor ret til at installere en vaskemaskine i dit lejemål. Du skal dog underrette udlejer herom på forhånd, så udlejer kan undersøge om ejendommen kan bære installationen. Hvis udlejer retmæssigt skal kunne modsætte sig installationen, må han altså påvise at ejendommen ikke kan bære, at du og øvrige lejere installerer maskinerne.

Hvis udlejer giver dig/jer lov til at installere vaskemaskinerne, kan han dog samtidig kræve, at du/I ved forsikring eller på anden måde stiller sikkerhed for eventuel skade som kan ske i forbindelse med instal-lationen.

​Advokat Jørn Haandbæk Jensen

Advokathuset Nordsjælland

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Firmainfo

lillelogo

Advokathuset Nordsjælland 

​CVR: 31471591

Slotsgade 48

3400 Hillerød

Advokathuset Nordsjælland
Slotsgade 48, 3400 Hillerød