Advokathuset Nordsjælland - Virksomhedsoverdragelser, Personskadeerstatning, strafferet og meget mere
Udskriv siden

Honorar

Advokathuset Nordsjællands honorarer fastsættes i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af

 

 • det tidsforbrug, der er anvendt på sagen 
 • det ansvar, der er forbundet med sagen
 • sagens betydning for klienten
 • sagens kompleksitet og omfang
 • det opnåede resultat.

 

Vi giver gerne et overslag over vores forventede honorar, såfremt det måtte ønskes, ligesom vi i visse tilfælde gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave. 

 

Timetakstoplysning varierer afhængig af sagstype og oplyses gerne.

 

Der beregnes et mindre omkostningsbeløb til sagens journalisering, ligesom der afhængigt af sagens omfang beregnes et beløb til dækning af kopiering og forsendelsesomkostninger.

 

På følgende områder afregnes normalt således (inklusiv moms):

 

Fast ejendom

 • Boligrådgivning vedrørende villaer, lejligheder, sommerhuse
  og grunde afregnes med kr. 10.000,00 incl. moms med tillæg af journaliserings- og kopiomkostninger. 
 • Rådgivning vedrørende køb af erhvervs- og landbrugsejendomme
  afregnes efter nærmere aftale.  

Testamente

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Ægtepagt

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Inkassosag

(ved inkassosag forstås en sag, hvor skyldner ikke er fremkommet med eller forventes at fremkomme med indsigelser)

 

Afregnes på baggrund af vores tidsforbrug, naturligvis med fradrag af de omkostninger, debitor betaler.

 

Retssag med retshjælpsforsikringsdækning

Klienten betaler den i policen anførte selvrisiko samt i visse tilfælde for et indledende tidsforbrug. Typisk indeholder forsikringen tillige en maksimal dækning på kr. 125.000, hvorfor omkostninger herudover skal betales af klienten.

 

Retssag med fri proces

Klienten betaler intet.

 

udskriv
sideoversigt
KontaktAdvokathusetNordsjælland

Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, DK-3400 Hillerød

CVR.nr.: 31 47 15 91

Telefon: (+45) 48 26 23 00

Fax: (+45) 48 26 70 71

E-mail: mail@advokathus.dk

Web: www.advokathus.dk

Kontaktformular

 

 

Nyt fra Advokathuset Nordsjælland

Gratis boligaftener i Advokathuset Nordsjælland

Advokathuset afholder gratis boligaften:    

 

tirsdag den 20/5 2014 og torsdag den 26/6 2014 begge dage fra kl. 17.00 til 19.00.

Læs mere her

Min kæreste og jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt vi behøver at oprette et testamente...
Kære Brevkasse,Min ægtefælle og jeg skal separeres. Vi synes selv, at vi godt kan finde ud af at få delt tingene, og vi har ikke så mange ting, som vi ejer sammen. Faktisk er det kun vores hus...
Kære Brevkasse,Jeg har fundet et parcelhus, som jeg gerne vil købe. Jeg har været ude at se huset, og det ser rigtig fint ud. Mægleren har nu sendt et udkast til en købsaftale til mig, som jeg har gennemgået...
I forbindelse med, at jeg har arvet et større pengebeløb, har jeg en overvejelse om at hjælpe min datter med at købe en andelsbolig...
Spørgsmål: Kære brevkasse,Min datter på 18 år har beklageligvis stålet noget undertøj i et supermarked til en samlet værdi af ca. 1.000,- kr...
Papirløse forhold kræver papir!Spørgsmål:Kære brevkasse,For ca. 1½ år siden købte min kæreste og jeg et hus sammen.Min kæreste var under uddannelse og har på nuværende tidspunkt en helt almindelig indtægt, mens jeg i nogle år har haft en ind