Advokathuset Nordsjælland - Virksomhedsoverdragelser, Personskadeerstatning, strafferet og meget mere
Udskriv siden

Honorar

Advokathuset Nordsjællands honorarer fastsættes i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af

 

 • det tidsforbrug, der er anvendt på sagen 
 • det ansvar, der er forbundet med sagen
 • sagens betydning for klienten
 • sagens kompleksitet og omfang
 • det opnåede resultat.

 

Vi giver gerne et overslag over vores forventede honorar, såfremt det måtte ønskes, ligesom vi i visse tilfælde gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave. 

 

Timetakstoplysning varierer afhængig af sagstype og oplyses gerne.

 

Der beregnes et mindre omkostningsbeløb til sagens journalisering, ligesom der afhængigt af sagens omfang beregnes et beløb til dækning af kopiering og forsendelsesomkostninger.

 

På følgende områder afregnes normalt således (inklusiv moms):

 

Fast ejendom

 • Boligrådgivning vedrørende villaer, lejligheder, sommerhuse
  og grunde afregnes med kr. 10.500,00 incl. moms med tillæg af journaliserings- og kopiomkostninger. 
 • Rådgivning vedrørende køb af erhvervs- og landbrugsejendomme
  afregnes efter nærmere aftale.  

Testamente

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Ægtepagt

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Inkassosag

(ved inkassosag forstås en sag, hvor skyldner ikke er fremkommet med eller forventes at fremkomme med indsigelser)

 

Afregnes på baggrund af vores tidsforbrug, naturligvis med fradrag af de omkostninger, debitor betaler.

 

Retssag med retshjælpsforsikringsdækning

Klienten betaler den i policen anførte selvrisiko samt i visse tilfælde for et indledende tidsforbrug. Typisk indeholder forsikringen tillige en maksimal dækning på kr. 125.000, hvorfor omkostninger herudover skal betales af klienten.

 

Retssag med fri proces

Klienten betaler intet.

 

udskriv
sideoversigt
KontaktAdvokathusetNordsjælland

Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, DK-3400 Hillerød

CVR.nr.: 31 47 15 91

Telefon: (+45) 48 26 23 00

Fax: (+45) 48 26 70 71

E-mail: mail@advokathus.dk

Web: www.advokathus.dk

Kontaktformular

 

 

Nyt fra Advokathuset Nordsjælland

Kære brevkasse,Jeg har gennem rigtig mange år arbejdet i den samme virksomhed...
Spørgsmål:Jens Christian Petersen spørger: Kan der siges noget i almindelig om, hvad jeg som vordende huskøber skal være opmærksom på...
Er det vigtigt at lave testamente?....
Kære brevkasseFor to år siden blev min ekskone og jeg skilt. Vi aftalte på det tidspunkt, at min ekskone skulle have bopælen over vores to fællesbørn...
Jeg er blevet tilbudt nyt arbejde. I forbindelse med kontraktsforhandlingerne har arbejdsgiver nævnt, at man muligvis ønsker, at jeg påtager mig en kunde- eller konkurrenceklausul...
Kære Brevkasse, Jeg har netop afsluttet min uddannelse og er i gang med at søge arbejde. Jeg er nu blevet ringet op af arbejdsgiver, som gerne vil ansætte mig...