Advokathuset Nordsjælland - Virksomhedsoverdragelser, Personskadeerstatning, strafferet og meget mere
Udskriv siden

Honorar

Advokathuset Nordsjællands honorarer fastsættes i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af

 

 • det tidsforbrug, der er anvendt på sagen 
 • det ansvar, der er forbundet med sagen
 • sagens betydning for klienten
 • sagens kompleksitet og omfang
 • det opnåede resultat.

 

Vi giver gerne et overslag over vores forventede honorar, såfremt det måtte ønskes, ligesom vi i visse tilfælde gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave. 

 

Timetakstoplysning varierer afhængig af sagstype og oplyses gerne.

 

Der beregnes et mindre omkostningsbeløb til sagens journalisering, ligesom der afhængigt af sagens omfang beregnes et beløb til dækning af kopiering og forsendelsesomkostninger.

 

På følgende områder afregnes normalt således (inklusiv moms):

 

Fast ejendom

 • Boligrådgivning vedrørende villaer, lejligheder, sommerhuse
  og grunde afregnes med kr. 10.500,00 incl. moms med tillæg af journaliserings- og kopiomkostninger. 
 • Rådgivning vedrørende køb af erhvervs- og landbrugsejendomme
  afregnes efter nærmere aftale.  

Testamente

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Ægtepagt

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Inkassosag

(ved inkassosag forstås en sag, hvor skyldner ikke er fremkommet med eller forventes at fremkomme med indsigelser)

 

Afregnes på baggrund af vores tidsforbrug, naturligvis med fradrag af de omkostninger, debitor betaler.

 

Retssag med retshjælpsforsikringsdækning

Klienten betaler den i policen anførte selvrisiko samt i visse tilfælde for et indledende tidsforbrug. Typisk indeholder forsikringen tillige en maksimal dækning på kr. 125.000, hvorfor omkostninger herudover skal betales af klienten.

 

Retssag med fri proces

Klienten betaler intet.

 

udskriv
sideoversigt
KontaktAdvokathusetNordsjælland

Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, DK-3400 Hillerød

CVR.nr.: 31 47 15 91

Telefon: (+45) 48 26 23 00

Fax: (+45) 48 26 70 71

E-mail: mail@advokathus.dk

Web: www.advokathus.dk

Kontaktformular

 

 

Nyt fra Advokathuset Nordsjælland

Min søster var udsat for en stor personlig sorg som følge af dødsfald i familien...
Vi har købt et dejligt hus, men er efterfølgende raget uklar med vores nye naboer...
Jeg blevet for omkring 5 måneder siden opsagt pga. omstrukturering...
Min mor er afgået ved døden, og det viser sig nu, at jeg måske har en adoptivbror, som jeg ikke kender og aldrig har mødt..
Min mand og jeg har boet papirløst sammen i 12 år, men skal nu flytte fra hinanden...
Jeg fik for ca. 3 måneder siden en lejlighed, men jeg har endnu ikke fået en lejekontrakt fra ham, der er udlejer...