Advokathuset Nordsjælland - Virksomhedsoverdragelser, Personskadeerstatning, strafferet og meget mere
Udskriv siden

Honorar

Advokathuset Nordsjællands honorarer fastsættes i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af

 

 • det tidsforbrug, der er anvendt på sagen 
 • det ansvar, der er forbundet med sagen
 • sagens betydning for klienten
 • sagens kompleksitet og omfang
 • det opnåede resultat.

 

Vi giver gerne et overslag over vores forventede honorar, såfremt det måtte ønskes, ligesom vi i visse tilfælde gerne indgår aftale om fast pris for en given opgave. 

 

Timetakstoplysning varierer afhængig af sagstype og oplyses gerne.

 

Der beregnes et mindre omkostningsbeløb til sagens journalisering, ligesom der afhængigt af sagens omfang beregnes et beløb til dækning af kopiering og forsendelsesomkostninger.

 

På følgende områder afregnes normalt således (inklusiv moms):

 

Fast ejendom

 • Boligrådgivning vedrørende villaer, lejligheder, sommerhuse
  og grunde afregnes med kr. 10.500,00 incl. moms med tillæg af journaliserings- og kopiomkostninger. 
 • Rådgivning vedrørende køb af erhvervs- og landbrugsejendomme
  afregnes efter nærmere aftale.  

Testamente

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Ægtepagt

Fra kr. 4.000,00 incl. moms.

 

Inkassosag

(ved inkassosag forstås en sag, hvor skyldner ikke er fremkommet med eller forventes at fremkomme med indsigelser)

 

Afregnes på baggrund af vores tidsforbrug, naturligvis med fradrag af de omkostninger, debitor betaler.

 

Retssag med retshjælpsforsikringsdækning

Klienten betaler den i policen anførte selvrisiko samt i visse tilfælde for et indledende tidsforbrug. Typisk indeholder forsikringen tillige en maksimal dækning på kr. 125.000, hvorfor omkostninger herudover skal betales af klienten.

 

Retssag med fri proces

Klienten betaler intet.

 

udskriv
sideoversigt
KontaktAdvokathusetNordsjælland

Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, DK-3400 Hillerød

CVR.nr.: 31 47 15 91

Telefon: (+45) 48 26 23 00

Fax: (+45) 48 26 70 71

E-mail: mail@advokathus.dk

Web: www.advokathus.dk

Kontaktformular

 

 

Nyt fra Advokathuset Nordsjælland

Jeg er blevet tilbudt nyt arbejde. I forbindelse med kontraktsforhandlingerne har arbejdsgiver nævnt, at man muligvis ønsker, at jeg påtager mig en kunde- eller konkurrenceklausul...
Kære Brevkasse, Jeg har netop afsluttet min uddannelse og er i gang med at søge arbejde. Jeg er nu blevet ringet op af arbejdsgiver, som gerne vil ansætte mig...
Kære Brevkasse,Den 1. maj 2014 startede et nyt ferieår. Jeg fik ikke afholdt al min ferie, inden ferieåret sluttede den 30. april 2014...
Jeg skriver til jer, fordi jeg er rasende på min nabo.Denne har ønsket at få en mulighed for at benytte noget af min jord til at anlægge en ændring af køremulighed til en carport på hans grund...
Kære brevkasse,For nogle dage siden var jeg ude at køre en tur i min bil. Beklageligvis kom jeg til at køre alt for hurtigt i forhold til hastighedsbegrænsningen på stedet. Jeg blev standset af politiet, og fik at vide, at jeg ville få et klip i kørek
Min kæreste og jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt vi behøver at oprette et testamente...