Advokathuset Nordsjælland - Virksomhedsoverdragelser, Personskadeerstatning, strafferet og meget mere
Udskriv siden

Personskadeerstatning og erstatningsret

Advokathuset Nordsjælland yder rådgivning via erstatningsret til private, der er kommet til skade. 

Vi hjælper ved alle typer af skader, herunder blandt andet færdselsuheld, arbejdsskader, patientskader og skader efter overfald.

 

Ved personskadeerstatning bistår vi bl.a. med følgende:

 

 • Repræsentation i forhold til den ansvarlige skadevolder, herunder ved fastlæggelse af ansvar.
 • Repræsentation i forhold til andre aktører i en personskadeerstatningssag, herunder f.eks. kommunen, arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber.
 • Rådgivning i forhold til kommunen i forbindelse med afklaring af erhvervsevnen.
 • Opgørelser af erstatningsposter, herunder
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for helbredelsesudgifter
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Erstatning for andet tab


Din sag følges fra start til slut.

 

Såfremt der ikke kan opnås enighed med modparten om anerkendelse af erstatningsansvar eller opgørelsen af erstatningsposterne, bistår vi med ansøgning om retshjælpsdækning og alternativt fri proces til anlæggelse af retssag.

 

Kontakt os ved personskadeerstatning


Såfremt du har været udsat for en personskade, er du velkommen til at kontakte Advokathuset Nordsjælland, hvor vi tilbyder et gratis formøde til vurdering af din sag.

 

Personskadeerstatning og erstatningsretFor at høre mere om personskadeerstatning og erstatningsret, kontakt:

 

Majken Maegaard Albrechtsen

udskriv
sideoversigt
KontaktAdvokathusetNordsjælland

Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, DK-3400 Hillerød

CVR.nr.: 31 47 15 91

Telefon: (+45) 48 26 23 00

Fax: (+45) 48 26 70 71

E-mail: mail@advokathus.dk

Web: www.advokathus.dk

Kontaktformular

 

 

Nyt fra Advokathuset Nordsjælland

Jeg er blevet tilbudt nyt arbejde. I forbindelse med kontraktsforhandlingerne har arbejdsgiver nævnt, at man muligvis ønsker, at jeg påtager mig en kunde- eller konkurrenceklausul...
Kære Brevkasse, Jeg har netop afsluttet min uddannelse og er i gang med at søge arbejde. Jeg er nu blevet ringet op af arbejdsgiver, som gerne vil ansætte mig...
Kære Brevkasse,Den 1. maj 2014 startede et nyt ferieår. Jeg fik ikke afholdt al min ferie, inden ferieåret sluttede den 30. april 2014...
Jeg skriver til jer, fordi jeg er rasende på min nabo.Denne har ønsket at få en mulighed for at benytte noget af min jord til at anlægge en ændring af køremulighed til en carport på hans grund...
Kære brevkasse,For nogle dage siden var jeg ude at køre en tur i min bil. Beklageligvis kom jeg til at køre alt for hurtigt i forhold til hastighedsbegrænsningen på stedet. Jeg blev standset af politiet, og fik at vide, at jeg ville få et klip i kørek
Min kæreste og jeg er kommet i tvivl om, hvorvidt vi behøver at oprette et testamente...