Advokathuset Nordsjælland - Virksomhedsoverdragelser, Personskadeerstatning, strafferet og meget mere
Udskriv siden

Personskadeerstatning og erstatningsret

Advokathuset Nordsjælland yder rådgivning via erstatningsret til private, der er kommet til skade. 

Vi hjælper ved alle typer af skader, herunder blandt andet færdselsuheld, arbejdsskader, patientskader og skader efter overfald.

 

Ved personskadeerstatning bistår vi bl.a. med følgende:

 

 • Repræsentation i forhold til den ansvarlige skadevolder, herunder ved fastlæggelse af ansvar.
 • Repræsentation i forhold til andre aktører i en personskadeerstatningssag, herunder f.eks. kommunen, arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber.
 • Rådgivning i forhold til kommunen i forbindelse med afklaring af erhvervsevnen.
 • Opgørelser af erstatningsposter, herunder
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for helbredelsesudgifter
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Erstatning for andet tab


Din sag følges fra start til slut.

 

Såfremt der ikke kan opnås enighed med modparten om anerkendelse af erstatningsansvar eller opgørelsen af erstatningsposterne, bistår vi med ansøgning om retshjælpsdækning og alternativt fri proces til anlæggelse af retssag.

 

Kontakt os ved personskadeerstatning


Såfremt du har været udsat for en personskade, er du velkommen til at kontakte Advokathuset Nordsjælland, hvor vi tilbyder et gratis formøde til vurdering af din sag.

 

Personskadeerstatning og erstatningsretFor at høre mere om personskadeerstatning og erstatningsret, kontakt:

 

Erik Turley

Malin Lundø Brun

udskriv
sideoversigt
KontaktAdvokathusetNordsjælland

Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, DK-3400 Hillerød

CVR.nr.: 31 47 15 91

Telefon: (+45) 48 26 23 00

Fax: (+45) 48 26 70 71

E-mail: mail@advokathus.dk

Web: www.advokathus.dk

Kontaktformular

 

 

Nyt fra Advokathuset Nordsjælland

Min søster var udsat for en stor personlig sorg som følge af dødsfald i familien...
Vi har købt et dejligt hus, men er efterfølgende raget uklar med vores nye naboer...
Jeg blevet for omkring 5 måneder siden opsagt pga. omstrukturering...
Min mor er afgået ved døden, og det viser sig nu, at jeg måske har en adoptivbror, som jeg ikke kender og aldrig har mødt..
Min mand og jeg har boet papirløst sammen i 12 år, men skal nu flytte fra hinanden...
Jeg fik for ca. 3 måneder siden en lejlighed, men jeg har endnu ikke fået en lejekontrakt fra ham, der er udlejer...