Advokathuset Nordsjælland - Virksomhedsoverdragelser, Personskadeerstatning, strafferet og meget mere
Udskriv siden

Personskadeerstatning og erstatningsret

Advokathuset Nordsjælland yder rådgivning via erstatningsret til private, der er kommet til skade. 

Vi hjælper ved alle typer af skader, herunder blandt andet færdselsuheld, arbejdsskader, patientskader og skader efter overfald.

 

Ved personskadeerstatning bistår vi bl.a. med følgende:

 

 • Repræsentation i forhold til den ansvarlige skadevolder, herunder ved fastlæggelse af ansvar.
 • Repræsentation i forhold til andre aktører i en personskadeerstatningssag, herunder f.eks. kommunen, arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber.
 • Rådgivning i forhold til kommunen i forbindelse med afklaring af erhvervsevnen.
 • Opgørelser af erstatningsposter, herunder
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for helbredelsesudgifter
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Erstatning for andet tab


Din sag følges fra start til slut.

 

Såfremt der ikke kan opnås enighed med modparten om anerkendelse af erstatningsansvar eller opgørelsen af erstatningsposterne, bistår vi med ansøgning om retshjælpsdækning og alternativt fri proces til anlæggelse af retssag.

 

Kontakt os ved personskadeerstatning


Såfremt du har været udsat for en personskade, er du velkommen til at kontakte Advokathuset Nordsjælland, hvor vi tilbyder et gratis formøde til vurdering af din sag.

 

Personskadeerstatning og erstatningsretFor at høre mere om personskadeerstatning og erstatningsret, kontakt:

 

Erik Turley

Malin Lundø Brun

udskriv
sideoversigt
KontaktAdvokathusetNordsjælland

Advokathuset Nordsjælland

Slotsgade 48, DK-3400 Hillerød

CVR.nr.: 31 47 15 91

Telefon: (+45) 48 26 23 00

Fax: (+45) 48 26 70 71

E-mail: mail@advokathus.dk

Web: www.advokathus.dk

Kontaktformular

 

 

Nyt fra Advokathuset Nordsjælland

Hej brevkasse,Har alle ikke krav på en 6. ferieuge/feriefridage ?...
Jeg har boet til leje i et parcelhus. Lejemålet er opsagt, da udlejer og jeg var meget uenige om udlejers forpligtelser til at vedligeholde ejendommen...
Vi har købt et dejligt hus, men er efterfølgende raget uklar med vores nye nabo omkring hegnet mellem vores ejendomme...
Jeg har mistet både mine forældre og min søster – og både hun og jeg er barnløse...
Kan min arbejdsgiver pålægge mig at afholde hovedferien i min opsigelsesperiode, hvis opsigelsesperioden ligger udenfor ferieperioden (1. maj – 30. september) ? ...
I forbindelse med et familiemedlems død har jeg konstateret, at den pågældendes Facebook-profil ikke er lukket ned...